• slide2
 • slide3
 • slide4
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица

История

Детска градина „Детски свят” е общинска детска градина. Открита е през 1948 година и е детско заведение с утвърдено име, традиции и авторитет. Капацитета на детското заведение е три групи.В детската градина се обучават, възпитават и отглеждат деца от две до седем годишна възраст. В детското заведение функционира  и подготвителна за училище  група. В институцията работят 18 души, квалифициран персонал. От 2010 година, детското заведение прилага системата на делегираните бюджети. ДГ „Детски свят” е водеща организация в изграждането и прилагането на иновативни подходи за интеграция на деца от малцинствените групи в Община Горна Оряховица. Ръководители и партньори сме по множество проекти и програми. Сътрудничим си активно с институции, неправителствени организации и общественост в полза на възпитанието, обучението и израстването на нашите малки възпитаници.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers