• slide2
 • slide3
 • slide4
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица
 • Детска градина "Детски Свят"

  Горна Оряховица

База

Детска градина "Детски свят", разполага с масивна триетажна сграда, в която са обособени три занимални и три спални помещения. Детското заведение има оборудван физкултурен салон и кино - зала. В полза на образователно - възпитателния процес са осигурени множество дидактични средства и материали. Групите разполагат със собствени компютърни конфигурации, мултимедия, интерактивна дъска, бели дъски и телевизори. Двора на детското заведение е богато озеленен и оборудван с уреди за игра. Изградена е екопътека.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers